บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเชียงใหม่

ทางเราเป็นเอเจนซี่ในการทำเอกสาร แปลเอกสาร และให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนสมรสและพร้อมให้บริการในทุก
ขั้นตอน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นมีขั้นตอนดังนี้

1. ฝ่ายคนต่างชาติต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศเพื่อขอใบรับรองโสดและรับรองหน้าพาสปอร์ต
เพื่อยืนยันสถานภาพว่าสามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

2. เมื่อได้เอกสารใบรับรองโสดแล้วทำการแปลเอกสารใบรับรองโสดและหน้าพาสปอร์ต เป็นภาษาไทย และนำไป
รับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 3 วันทำการ

3. เมื่อเอกสารรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนำเอกสารที่รับรองแล้วไปแสดงที่ เขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ
เพื่อทำการจดทะเบียนสมรส โดยขั้นตอนนี้จะต้องมีล่าม และพยาน ไปในวันที่จดทะเบียนด้วย

4. เมื่อได้ทะเบียนสมรสแล้วนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของชาวต่างประเทศ เพื่อน นำไปทำการลง
บันทึกหรือดำเนินการยื่นวีซ่า

ทางบริษัทของเรายินดีให้บริการทุกขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายประหยัดเวลา สนใจปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่เบอร์ 086-5208970 คุณนัท