เกี่ยวกับเรา

สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล

 • รับแปลเอกสารแปลเอกสารทุกภาษา เอกสารราชการ ทุกประเภท
 • บริการด้านการขอแบบครบวงจร รับทำวีซ่า ทุกประเทศ ทั่วโลก (รับประกันฝีมือ)
 • บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ แบบครบวงจร ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
 • จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

วีซ่ามีหลายประเภทดังต่อไปนี้

รับทำวีซ่า (Visa)

คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยส่วนใหญ่ วีซ่าท่องเที่ยวจะมีเงื่อนไขห้ามทำงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิด แต่หากเป็นคุยธุรกิจส่วนตัว หรือการเยี่ยมญาติพี่น้อง เยี่ยมเพื่อน อาจสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยไม่ต้องขอวีซ่าธุรกิจได้

รับทำวีซ่านักเรียน (Student Visa)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะการเรียนภาษา การศึกษาในระดับประถม มัธยม ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพ หรือปริญญาก็ตาม ในบางประเทศ วีซ่านักเรียนจะอนุญาตให้ทำงานได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปเช่น อนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะ ผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ อนุญาตให้ทำงานได้ เฉพาะหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น เป็นต้น

รับทำวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work & Holiday)

โครงการ Work and Holiday เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

รับทำวีซ่าเยี่ยมญาติ ( Visitor Visa )

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือญาติของตนในต่างประเทศ  ครอบครัวหรือญาติของท่านจะต้องกรอกและส่งหนังสือเชิญต้นฉบับ (Appendix E) ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้ การพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูต

รับทำวีซ่าคู่หมั้น

การทำวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทนี้ ถือว่ามีความซับซ้อนนิดหน่อย แต่ไม่ซับซ้อนท่าซ่าท่องเที่ยว แต่เนื่องจากการขอจะแตกต่างกันโดย เพราะการขอวีซ่าคู่หมั้น ถือว่าเป็นวีซ่าที่แสดงเจตจำนงในเรื่องของความสัมพันธ์ หรือการต่างงานในอนาคต ดังนั้นผู้รับทำวีซ่าเอง จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นถึงจริงใจ และซื่อสัตย์ในความรัก เพื่อพิสูจน์ทั้งคู่ว่าเป็นเรื่องจริง

รับทำวีซ่าคู่สมรส ( Marriage Visa )

หากท่านได้ทำการแต่งงานกับชาวต่างชาติ (ที่ในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ) และต้องการตามติดตามสามีหรือภรรยาของท่านไปยังต่างประเทศสามี/ภรรยาของท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าคู่สมรส เพื่อที่จะพาท่านไปอยู่ร่วมกันยังต่างประเทศ เราสามารถแนะนำ ให้คำปรึกษาอบะให้บริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริการรับทำวีซ่าต่างประเทศ

Industry Experience

บริการดีเยี่ยมจากทีมงานมืออาชีพ

Brilliant Team

ผลงานที่ถูกต้อง ใส่ใจในทุกรายละเอียดตัวอักษร

Creative & Professional

ความสามารถที่ไร้ขอบเขต สู่ผลงานที่ดีที่สุด

Complex Sollutions

ส่งนัดหมายงานตรงตามเวลา

100% Result Guarantee

ราคามาตราฐานที่เน้นคุณภาพ

ทำไมต้องเลือกเรา?

ประโยชน์สูงสุดจากเราดังนี้

สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล เราคือผู้ให้บริการ แปลเอกสารทุกภาษา รับทำวีซ่าทุกประเทศ รับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ ทีมงานของเรา มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน เชื่อถือได้และพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจำนวนมาก

ขั้นตอนการทำงาน

 • 1. รับแปลเอกสาร ทุกภาษา

  • รับแปลเอกสารราชการ ทุกประเภท
  • รับแปลเอกสารบริษัท
  • รับแปลสัญญา
  • แปลงานการศึกษา
  • แปลงานภาษาทั่วไป
 • 2. รับทำวีซ่า ทุกประเทศ ทั่วโลก

  • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครรวมทั้งองค์ประกอบรอบข้าง ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา
  • แนะแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติของผู้สมัครดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน
  • ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า
  • เตรียมใบสมัครที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้สมัครแต่ละท่าน
  • ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง (Sponsor)
  • เตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นกรณี ๆ ไป
  • บริการยื่นใบสมัครแทนในกรณีที่ผู้ขอวีซ่า สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือ ไม่ต้องการเดินทางไปด้วยตนเอง
 • 3. บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

  • ขอใบรับรองความโสดของ สามี/ภรรยาชาวต่างชาติ ที่สถานฑูต ประเทศนั้นๆ เพื่อขอเอกสาร ใบรับรองโสด เพื่อแสดงว่า บุคคลนั้นสามารถสมรสได้ตามกฎหมายและเพื่อป้องกันการจดทะเบียนสมรสซ้อน
  • การแปลใบรับรองโสด เพื่อให้ทางเขต หรืออำเภอใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส กฏหมายกำหนดว่าต้องแปลเป็นภาษาไทย
  • การรับรองเอกสาร ที่กรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศ หลังจากแปลเอกสารใบรับรองโสดแล้ว ต้องนำตัวใบรับรองโสด ทั้งตัวที่สถานทูตออกให้และตัวแปลภาษาไทยไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ
  • จดทะเบียนสมรสที่เขต/อำเภอ ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของการทำเอกสารขั้นสุดท้าย การจดทะเบียนสมรสต้องมีล่าม และพยาน 2 คน เพื่อให้ข้อมูล และการสอบถามข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ และเป็นไปตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยตั้งไว้ เพื่อสามารถอธิบายข้อมูลในเอกสารให้แก่ชาวต่างชาติ เข้าใจก่อนเซ็นต์เอกสาร ทะเบียนสมรส

Speedy Translation &Travel

ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ ราคากันเอง

888 อาคารมหาทุน ยูนิต 5.1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330